Les empreses reclamen regular la navegació a Canelles

12/07/2017

Les empreses turístiques que treballen a la cua del pantà de Canelles oferint activitats nàutiques, principalment el lloguer de caiacs o visites amb barca o catamarà pel congost de Mont-rebei, tant de la zona de Lleida com d’Osca, denuncien el caos actual de la normativa de navegació en aquesta zona entre la part catalana i l’aragonesa, on el riu Noguera Ribagorçana actua de frontera entre els dos territoris.

A la part catalana i marge esquerre del riu, la navegació a motor està prohibida al ser una reserva natural parcial, declarada per la Generalitat des del 1987 per garantir la supervivència de la llúdria. La reserva té una longitud d’11 quilòmetres des de la confluència amb el barranc de Pardina fins al Pont de Montanyana.

A més, aquest enclavament, que coincideix amb el congost de Mont-rebei, és també refugi de fauna en el qual tampoc es pot pescar i està inclòs a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Montsec. En canvi, a la part d’Osca la prohibició de navegar a motor per la làmina d’aigua no existeix i poden entrar-hi barques amb motor.

Tampoc s’hi pot pescar perquè també és refugi de fauna. Aquesta contradicció dóna lloc a situacions absurdes perquè qualsevol empresa (d’Aragó o Catalunya) pot circular a motor per la làmina d’aigua de la part aragonesa lliurement i, en canvi, els Agents Rurals poden sancionar-los per fer-ho a la part catalana.

Aquestes empreses advoquen per una regulació unitària que permeti gestionar de manera més eficient la zona i establir els usos que es poden fer a la làmina d’aigua de Canelles, així com altres activitats en el medi natural.

“És primordial que existeixi consens i voluntat per anar tots a l’una, altrament podem morir d’èxit i l’únic perjudicat serà l’entorn”, van dir. Uns 100.000 turistes accedeixen a Mont-rebei cada any, dels quals més de 3.000 sol·liciten serveis a la làmina d’aigua, principalment de caiac.

Segre