Balaguer aprova l’addenda al conveni per a l’execució de la Planta Pilot d’una biorefineria al polígon industrial

24/02/2023

La Paeria de Balaguer ha celebrat avui dijous 23 el Ple ordinari del mes de febrer. Entre les qüestions que s’han portat a aprovació hi ha l’addenda al conveni per a l’execució de la Planta Pilot d’una biorefineria al polígon industrial de la ciutat, en el marc de l’operació Imbiofust, dins del PET “El bosc, primer recurs de l’economia verda”. En aquest sentit, es formalitza un conveni a l’abril de 2021, tot i que s’han de revisar els costos, degut als increments constants en els preus dels materials de construcció i el seu transport.

La futura biorefineria estarà dedicada a obtenir matèries primeres per elaborar des de plàstics fins a cosmètics, a partir de restes vegetals. La voluntat de dur a terme aquesta planta pilot és fruit del treball conjunt de la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i la Paeria de Balaguer, en una clara aposta pel territori i el seu potencial en el camp de la bioeconomia. Aquesta adhesió ha estat aprovada per unanimitat.

D’altra banda, s’han aprovat per unanimitat les bases de les beques de suport a la creació 2023. En aquest cas les beques tenen pocs canvis respecte a les bases anteriors, tot i que s’aclareixen alguns dels punts de la convocatòria per tal de ser més precisa i clara. Un dels punts que s’incorpora és l’ús preferent del català, no com a criteri de valoració, sinó com a requisit de la convocatòria. Les beques de suport a la creació contemplen tres línies: de creació artística, per a projectes de nova creació o en curs que necessiten un impuls per tirar endavant o establir millores; d’innovació i de recerca, per a iniciatives que a través del treball comunitari i de la recerca poden esdevenir l’embrió d’una futura creació artística; i de residència artística, pensada per a projectes d’arts escèniques que necessitin un espai per acabar d’ajustar temes tècnics, en la seva fase final.

Un altre dels punts de l’ordre del dia que s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups són les bases que han de regir les subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats, persones físiques o jurídiques, per a la realització, promoció i difusió de projectes culturals. En aquest cas, s’han inclòs uns criteris generals de valoració, a partir dels quals s’obtindran les puntuacions que regularan l’atorgament de les subvencions o ajuts econòmics.  D’acord amb les bases, es podran subvencionar activitats de dinamització cultural, activitats artístiques, i activitats de promoció i difusió cultural. D’altra banda, també es podran subvencionar programes artístics i culturals, d’arts visuals, d’arts escèniques o de cultura digital; de cinema, produccions audiovisuals o música; per projectes multidisciplinaris, de debat i de pensament; de creació artística comunitària, d’espais de creació, de memòria històrica, de disseny, arquitectura o art urbà; i de participació en festes i cultura popular.

Aquestes bases tenen com a principals objectius millorar la cohesió i inclusió social, promoure l’associacionisme i el voluntariat, fomentar valors culturals i socials, millorar els canals de participació ciutadana, i afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat.

Així mateix, en l’odre del dia del ple també estava inclosa la proposta d'adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia pública AMEP i a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà AMTU.

La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia. El model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevats. Per aquest motiu es proposa aquesta adhesió, entenent que la transició ha de portar a garantir el dret social a l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més efectiva. Amb aquests objectius, l’associació desenvoluparà accions diverses així com la creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat entre municipis. També recolzarà i participarà en iniciatives dels municipis per difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, i impulsarà iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació.

Per tant es considera d’interès municipal adherir-se a l’AMEP, ja que és una eina clau per defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i aprovació de la nova normativa, que regularà la transició energètica, i molt especialment aquella relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l'autoconsum d’energia renovable.

Els diferents grups polítics han donat suport a ambdues adhesions.

Infolleida