Endesa reforma la xarxa elèctrica de Camarasa per a reforçar el servei i preparar-la pel futur

06/02/2024

Els treballs suposen una inversió de 100.000 euros i tenen l’objectiu d’impulsar l’electrificació de la demanda en aquest municipi de la Noguera

Endesa està duent a terme els treballs per a millorar tecnològicament la xarxa elèctrica de Camarasa, a la Noguera, amb l’objectiu de millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric als seus clients. La finalitat no és només modernitzar les infraestructures, sinó deixar-les preparades per poder absorbir més càrrega i, així, impulsar l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i facilitar la transició energètica. Els treballs han suposat una inversió de 100.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.

Així, s’està executant la reforma integral d’un dels centres de transformació del municipi, per tal de poder-lo integrar, en una segona fase, a la xarxa mallada ja existent a la població i a la de la comarca i ampliar el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica. Dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció del servei.

La renovació tecnològica del nou centre de transformació comporta la substitució de les seves antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

L’operativa inclou, a més, el desmuntatge, dins del nucli urbà, d’uns 150 metres de xarxa aèria de mitjana tensió a 25 kV (que es substituiran per un tram soterrat i un altre amb cable aïllat aeri), es renovaran, a més, uns 500 metres de línia bàsica, també de 25 kV, en l’entorn del nucli urbà. La nova infraestructura serà més moderna, incorpora parallamps i es canvia tant el cablejat com els suports elèctrics, perquè s’instal·len noves torres metàl·liques i es substitueixen pals de fusta per uns nous de fibra de vidre, molt més robustos i resistents a les inclemències meteorològiques i al desgast ordinari pel fet d’estar ubicades en un entorn natural. Part dels nous trams aeris es construiran amb cable trenat, que representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides. A més de quedar molt més integrat en l’entorn natural, aquest nou disseny suposa una clara mesura anti-col·lisió pel fet que reforça visualment la presència del cable, de manera que deixa d’esdevenir un risc per a l’avifauna allà on queda instal·lat.

En aquest sentit, les noves torres es construeixen adaptades al 100% amb els pertinents dispositius de protecció de l’avifauna. Això és, folrar amb material aïllant part del cablejat quan cal i substituir els tradicionals aïlladors de vidre per uns de nova tecnologia fabricats amb material polimèric, d’un metre de longitud. Aquest aïllament, fabricat a partir d’un compost a base de fibra de vidre i silicona, aporta significatius avantatges respecte als anteriors. En concret, tenen un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques com la calamarsa, les pedregades, o les descàrregues de llamps; o el vandalisme, com els trets dels caçadors. Els que s’instal·laran -de més longitud- permeten reduir el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en una torre aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric. I en aquells suports que ho permetin, es modificaran o redistribuiran els aparellatges ja existents per a fer-los més segurs encara.

Amb aquest tipus d’intervencions, la Companyia treballa amb un triple objectiu: absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rentable per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.

Infolleida